Spotkania z Rodzicami

Spotkanie z rodzicami 03.02.2021r. 
 

klasy I-III godz. 17.00 - meet z wychowawcą  

klasy IV-IV godz. 17.30 - meet z wychowawcą  

klasy VII-VIII godz. 18.00 - meet z wychowawcą