Ubezpieczenie uczniów 2020/2021

Szanowni Rodzice,

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, dyrektor szkoły nie może podejmować żadnych działań dotyczących ubezpieczenia uczniów. Rodzice indywidualnie podejmują decyzję w tym zakresie i sami ubezpieczają dzieci, jeśli mają taka wolę. Jednocześnie przypominam, że ubezpieczenie, którym objęci byli uczniowie w ubiegłym roku, wygasło z dniem 30.08.2019.

                     Z poważaniem . Jolanta Trela