Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O placówce

O placówce

O szkole

    Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie sięga roku 1983, kiedy to w miejscu istniejącego Ochotniczego Hufca Pracy utworzono Szkołę Podstawową nr 3. Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Włodzimierz Lamek, następnie mgr Jadwiga Grochowska, mgr Elżbieta Kempa, a obecnie mgr Jolanta Trela.

    W wyniku reformy oświaty w 1999 roku ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 3 została przemianowana na sześcioklasową Szkołę Podstawową nr 1, której w roku 2002 nadano imię  III Tysiąclecia. Wtedy również opracowano ceremoniał szkoły, powołano poczet sztandarowy, skomponowano hymn szkolny. 

    Istotę działalności szkoły oddają słowa wybitnego pedagoga Marii Grzegorzewskiej ,,Każdy z nas ma piętę Achillesową, ale i punkt Archimedesowy". Stały się one hasłem Programu Wspierania Uzdolnień, który zakłada, że w każdym tkwią zdolności, tylko trzeba stworzyć warunki, aby pozwolić im się ujawnić i rozwinąć. Dlatego podejmowane są działania na rzecz rozbudzania ciekawości świata, wdrażania do samodzielności i odpowiedzialności, budowania postawy otwartości i tolerancji. W tym celu od wielu już lat indywidualizowany jest proces nauczania.

 

Czytaj więcej o: O szkole